English

Výzva expertů poslancům a senátorům: Je poslední šance pomoci ohroženým dětem

Datum: 23. 3. 2021
Kategorie: Amalthea

Otevřený dopis Parlamentu ČR

Vážené poslankyně a poslanci, vážené senátorky a senátoři, vážené členky a členové vlády,

jako lékaři, psychologové, sociální pracovníci a další odborníci pracující s nejzranitelnějšími
ohroženými dětmi vás chceme vyzvat k rychlému projednání novely zákona o sociálně-právní
ochraně dětí a klíčových pozměňovacích návrhů. Stávající podoba zákona je zastaralá a nedokáže garantovat dostatečnou ochranu ohrožených dětí, a to zvláště v tíživé době, kterou procházíme a jejíž pokračování nás čeká také po skončení pandemie.

S koronavirovou krizí byly tisícům dětí v ústavních zařízeních omezeny kontakty se světem mimo ústav a kvůli ochromení úřadů se výrazně zpomalilo vyhledávání a příprava nových náhradních rodičů. Služby pomáhající biologickým rodinám jsou za hranou svých kapacit a zároveň kvůli prohlubujícím se sociálním a ekonomickým problémům rychle přibývá dětí v ohrožení. Hrozí přeplnění ústavů a nárůst počtu případů týrání, zneužívání a zanedbávání. Je potřeba připravit rychlé kroky, které dětem znovu zvýší šance vyrůstat v bezpečných biologických nebo náhradních rodinách.

Na přijetí klíčové novely o sociálně-právní ochraně dětí v Poslanecké sněmovně Parlamentu
České republiky zbývá posledních několik týdnů. Prosíme vás, abyste tuto šanci využili. Je nutné, aby novela znemožnila umisťování malých dětí do ústavní péče, zásadně navýšila odbornou a finanční podporu náhradním rodičům a transformací kojeneckých ústavů uvolnila kapacity na posílení sítě služeb pro ohrožené rodiny. Jde o kroky diskutované dlouhá léta, které nevyřeší všechny problémy ohrožených dětí, přinesou ale zásadní zlepšení a umožní pokračování systémových změn.

Koronavirus odložil nebo zpomalil přípravu celé řady klíčových zákonů a systémových reforem.
Tato novela je jednou z mála hlubokých změn, kterou je navzdory koronavirové krizi možné ještě stihnout schválit. Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí jde dnes (v úterý 23. března 2021) do druhého čtení a pevně doufáme, že třetí čtení a projednávání v Senátu Parlamentu České republiky bude následovat co nejdříve.

Po letech diskusí je potřeba učinit reálné legislativní kroky. Prosíme, abyste se společně zasadili o schválení novely a potřebných pozměňovacích návrhů. Děti - a zvláště ty ohrožené - už nesmíme nechat déle čekat.

Celé znění výzvy včetně všech signatářů ke stažení ZDE