English

Autem do terénu - MAS Orlicko

projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0010223
Období realizace projektu: 
Zahájení realizace projektu: 2. 11. 2018
Ukončení realizace projektu: 31. 5. 2020
Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Popis projektu

Cíle projektu:
Cílem projektu je realizovat službu pro rodiny s dětmi na území MAS Orlicko, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, což je jeden z ovlivňujících faktorů, kvůli kterým rodinám hrozí odebrání dítěte z péče rodičů. 

Dostupnost služby je tedy právě pro tyto rodiny zásadní - často bydlí v menších obcích bez dobrého dopravního spojení, zároveň poskytování služby v přirozeném prostředí rodiny je z hlediska sociální práce efektivnější a levnější, než je ústavní péče, kdy je dítě mimo rodinu. Automobil je tedy zásadním pomocníkem sociálních pracovníků při cestách do rodin, který šetří čas sociálních pracovníků na cestách. Ti jsou pak schopni poskytnout potřebnou službu více klientům, tedy rodinám. Jedná se o dlouhodobě fungující službu, navazující na činnost OSPOD. 

Jednotlivé aktivity jsou plně v souladu se zákonem o sociálních službách, novelou zákona o SPO, respektují odborné trendy v oblasti podpory a péče o rodinu a děti, dodržujeme postupy dobré praxe. 

Výsledky

Díky pořízení nových automobilů došlo ke zkvalitnění našich služeb směrem k rodinám – nyní můžeme zrealizovat více odborných intervencí v terénu, což je považováno za nejefektivnější způsob spolupráce s naší cílovou skupinou.

Kontaktní informace
Ing. Kateřina Němcová
tel. 728 829 230
e-mail: katerina.nemcova@amalthea.cz