English

Communem reddere

Communem reddere (Učinit společným) je partnerským projektem, který iniciovala Koalice nevládek Pardubicka (www.konep.cz), spolu se svými partnery Amalthea, Daphne (www.daphne.cz) a Oblastní charita Pardubice (www.charitapardubice.cz). Žádost na Evropský sociální fond Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost byla podána v roce 2008 a projekt trvá v období 1. června 2009 až 30.11.2010. Hlavním cílem projektu je budovat partnerství mezi organizacemi a vzájemně si předávat know-how. Každý z partnerů požádal o spolupráci další zahraniční organizace. V případě Amaltey se jedná o slovenské občanské sdružení Návrat (www.navrat.sk) a skotský samosprávní úřad v East Lothian (www.eastlothian.gov.uk). Pracovníci Amalthey navštívili v září o.s.Návrat, pobočku v Banské Bystrici, zprávu ze studijní cesty a fotografie naleznete zde. Na cestu do Skotského East Lothian Council se chystají pracovníci Amalthey v dubnu 2010. Cílem cest je kromě partnerské spolupráce na všech úrovních zejména vzájemné seznámení se systémem péče o ohrožené dítě + metody práce s ohroženými, resp. náhradními rodinami. Získané know-how zapracujeme do našich metodik. Na podzim 2010 přijedou zástupci partnerských organizací na pětidenní workshop určený pro pracovníky Amalthea o.s. i odbornou veřejnost. Pokud máte zájem o účast na této akci, kontaktujte nás.