English

Podpora a možnost daňového zvýhodnění


Darujte Amalthee a snižte si své daně ...


Podmínky pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců)
(podle § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmu) 

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.

  • Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.

  • Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání.

  • Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.


Podmínky pro právnické osoby
(podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.

Amalthea je veřejně prospěšným poplatníkem dle § 17a odst. 1 zákona o dani z příjmu. Přijaté dary jsou osvobozeny od daně z příjmů dle § 19b odst. 2 písm. b) zákona o dani z příjmu a dary jsou v plné výši využívány v hlavní činnosti na služby pro rodiny s dětmi (sociální účel).

Podrobnější informace naleznete v Zákoně o dani z příjmů č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebo se na nás obraťte s dotazem na email hana.slezakova@amalthea.cz.