English

Děti doma – s rodiči nebo pěstouny

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
Partnerem projektu je Lumos Foundation.

Anotace: Projekt "Děti doma - s rodiči nebo pěstouny" je zaměřen na systematickou podporu dětí, jejichž vztahy s rodiči jsou narušeny a ohrožují zdravý vývoj dítěte v rodině nebo byly natolik narušeny a zpřetrhány, že děti musí vyrůstat v náhradní rodině. Spolupráce s rodiči/pěstouny dítěte je přitom klíčová pro zlepšení situace dítěte - pro jeho vztahy s blízkými, stabilitu a bezpečí.

Název projektu: Děti doma - s rodiči nebo pěstouny

Prioritní oblast: II. Děti a mládež v ohrožení

Financováno v rámci programu CZ03 – Fond pro nestátní neziskové organizace

Umístění projektu (kraj/NUTS 2/místo): Pardubický / CZ05 Severovýchod / Chrudim

Datum zahájení realizace projektu: 1. 8. 2014

Datum ukončení realizace projektu: 30. 4. 2016

Projekt zajistí dětem a jejich rodinám včasnou podporu a pomoc, odvrací riziko umístění dětí do ústavní péče. Součástí projektu je zajišťování včasné detekce ohrožení dítěte ve spolupráci s Orgánem sociálně – právní ochrany dětí, který pomůže chránit dítě tak, aby byly naplňovány jeho potřeby.

V rámci fondu pro NNO je projekt možností, jak pomoci konkrétním dětem zvýšit jejich spokojenost v rodině a také šanci na úspěšnost v dospělém samostatném životě bez závislosti na dalších sociálních službách. Cíle projektu jsou v souladu s probíhající transformací systému péče o ohrožené děti na úrovni ČR i Pardubického kraje.

Celkový cíl projektu: Strategickým cílem projektu je zvýšit spokojenost dětí v rodinách vlastních i náhradních a předcházet umísťování dětí do ústavní péče.

V rámci jednotlivých aktivit bude do projektu zapojeno 28 rodin a 50 dětí se sociálním znevýhodněním. Souběžně budou probíhat konzultační a poradenská setkání ve prospěch rodin se zástupci 10 škol a školek a 12 orgánů sociálně-právní ochrany dětí, neziskových organizací a krajského úřadu k prohloubení spolupráce.

Více o finanční podpoře a podpořeném projektu naleznete na:
www.fondnno.cz a www.eegrants.cz.

NABÍDKA RODINNÉ MEDIACE - úspěšný způsob řešení rodinných sporů za pomoci třetí strany - mediátora.

Kde se o projektu psalo:
Lanškrounské listy, březen 2015
Clanek o mediaci brezen15 Lanskrounske listy.pdf
Kralický zpravodaj, únor 2015
clanek o Mediaci unor 2015 Kralicky zpravodaj.pdf
Přeloučský rošt, únor 2015
clanek Nebojte se obratit o pomoc.pdf

Český rozhlas Pardubice - radioporadna 25.2.2015
Máte problémy v rodině? Řešení můžete najít s mediátorem. (záznam ve formátu mp3)

Kontakty na pracovníky projektu:

Mgr. Eva Pavlovičová
koordinátorka projektu
776 752 818
eva@amalthea.cz