English

Doučování školáků - Amalthea

Projekt je financován Evropskou unií – Next Generation EU

Doba realizace projektu:

Začátek realizace projektu: 1. 7. 2022
Konec realizace projektu:  31. 12. 2022

Popis projektu:

Cílem projektu je zlepšení situace školáků ze sociálně znevýhodněného prostředí, kteří se dlouhodobě potýkají s propadem školních znalostí. Negativní úlohu v tomto sehrála i pandemie covid-19 a s ní související uzavírka škol.

Děti zažívají ve škole neúspěchy, ztrácejí motivaci, obtížně dohánějí školní látku a s rostoucí náročností učiva čím dál více zaostávají. Zároveň doma nemají podporu ani kladné vzory.

Dětem poskytneme pravidelné doučování, budeme komunikovat i s rodiči a zdůrazňovat důležitost domácí přípravy a vzdělávání vůbec. Zaměříme se na komunikaci s jednotlivými učiteli a budeme s nimi konzultovat obsah a zaměření doučování. Staneme se prostředníky mezi školou a rodinou.

Podpoříme nejméně 20 školáků a zaměstnáme cca 10 doučujících.