English

KROK 8 – Výběr doprovázející organizace

Od doby, kdy rozsudek soudu o svěření dítěte do pěstounské péče nabude právní moci, má pěstoun lhůtu 30 dnů k výběru doprovázející organizace a uzavření dohody o výkonu pěstounské péče. Dohodu schvaluje městský úřad/magistrát dle místa trvalého pobytu pěstouna. Pěstoun má možnost kdykoliv doprovázející organizaci změnit.

Amalthea je ze zákona pověřena uzavírat Dohody o výkonu pěstounské péče v rámci novely zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Rádi Vás tedy uvítáme právě u nás! 

Pokud byste potřebovali radu či podporu během řešení předchozích 7 kroků, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit.

Kontakt:

e-mail: pestouni@amalthea.cz, tel. 773 512 525

Napište nám

  • Účastník odesláním formuláře dává souhlas s použitím svých osobních údajů, uvedených ve formuláři, ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a Nařízení EU 2016/679 General Data Protection Regulation ze dne 27. dubna 2016., pouze pro potřeby evidence účastníků, vystavení a uchování osvědčení o semináři a pro marketingové účely. Tyto údaje nebudou poskytovány třetím osobám ani užívány k jiným účelům.