English

Kurzy na objednávku

Zde najdete přehled kurzů na objednávku. Více informací, včetně kontaktního formuláře, najdete přímo v prezentaci jednotlivých kurzů.

Akreditované kurzy
Attachment v sociálně – právní ochraně dětí I. – základní principy Vstoupit
Attachment v sociálně – právní ochraně dětí II. – praktické tipy Vstoupit
Interaktivní případová konference s důrazem na zapojení dítěte Vstoupit
Jak pracovat s životním příběhem ohroženého nebo traumatizovaného dítěte Vstoupit
Kontakt dětí v NRP s biologickou rodinou I. – vyhodnocení rizik a nastavení kontaktu Vstoupit
Kontakt dětí v NRP s biologickou rodinou II. – kazuistiky a modelové situace Vstoupit
Rodinné konference Vstoupit
Úvod do vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny Vstoupit
 
Neakreditované kurzy
„Nerozumím, proč se takto chová“. Jak porozumět důsledkům narušení vývoje dětí a jak s nimi pracovat Vstoupit
Co si přinášíme do výchovy od našich rodičů Vstoupit
Dvacatero o výchově Vstoupit
Identita dítěte v náhradní rodinné péči Vstoupit
Jak mluvit s dětmi I. - Aby se děti cítily přijaté Vstoupit
Jak mluvit s dětmi II. - Jak vést ke spolupráci Vstoupit
Jak mluvit s dětmi III. - Jak vést k dodržování pravidel Vstoupit
Jak mluvit s dětmi IV. - Jak vést k samostatnosti Vstoupit
Jak motivovat děti k učení a rozvoji Vstoupit
Jak od malička rozvíjet myšlení dětí Vstoupit
Jak se připravovat s dětmi do školy a komunikovat se školou Vstoupit
Kniha života – jak můžu pomoci dítěti, které vyrůstá v náhradní rodině Vstoupit
Komunikace a výchova dítěte v období puberty a dospívání, rizika v tomto období Vstoupit
Poskytování péče při změnách v životě dítěte I. Vstoupit
Poskytování péče při změnách v životě dítěte II. (přechod z pěstounské péče na přechodnou dobu) Vstoupit
Tělesné tresty ve výchově Vstoupit
Využití teorie potřeb v sociální práci s dítětem a (náhradní) rodinou Vstoupit