English

Mediace

Mediace pomáhá ochránit děti před důsledky konfliktů dospělých. Konflikty jsou součástí našeho každodenního života. Mnohé z nich dokážeme zvládnout sami, některé se nám však nedaří dlouhodobě vyřešit a přinášejí nám trápení, napětí a obavy z budoucnosti. Nejvíce se nás konflikty dotýkají, pokud je zažíváme s nejbližšími lidmi. V případech sporů mezi rodiči trpí nejvíce děti. 

Účinným nástrojem při překonávání rodinných konfliktů, které mohou svou závažností ohrožovat zdravý vývoj dítěte, je mediace. 

Jak podporujeme rodiny v období rozchodu? Podívejte se na video ZDE

Co je mediace?

Rodinná mediace je způsob řešení rodinných sporů mimosoudní cestou s pomocí prostředníka – mediátora. Je to neformální, dobrovolná možnost, jak spolu mohou lidé v konfliktní situaci komunikovat: říci, co potřebují, slyšet druhého, co říká, a porozumět své situaci. 

V současnosti je u nás mediace nejvíce využívána k řešení sporů mezi rodiči v době před rozvodem, během něj a po něm. Rodiče potřebují vyřešit spoustu témat – podle jakých pravidel budou děti vychovávány, jak budou naplňovány jejich potřeby, kde budou po rozchodu bydlet, jak budou probíhat kontakty s druhým rodičem, otázky výživného apod.

Rodinná mediace může pomoci i s dalšími starostmi, jako jsou komunikační těžkosti, rozpory v názorech na výchovu, rozcházející se představy o tom, jak má rodina fungovat, kontakty s prarodiči či výchovné problémy dětí. Mediace pomáhá dospělým co nejvíce ochránit své děti před důsledky rozpadu rodiny.

Pokud rodiče projdou rodinnou mediací, mohou důležité otázky týkající se rozchodu vyřešit rychleji, dokáží spolu komunikovat i v budoucnu a mají šanci vyhnout se zdlouhavému a citově náročnému rozvodu u soudu. Mediace může pomoci s nastavením pravidel, která vyhovují oběma partnerům, a tím situaci rodiny zklidnit. Dítě pak zůstane v kontaktu s oběma rodiči a navíc získá zkušenost, že je možné a reálné těžkosti v životě díky společnému úsilí vyřešit. 

Co Vám může mediace přinést?

· porozumění situaci, získání důležitých informací k dalšímu postupu
· pochopení způsobu jednání druhé strany 
· rozhodnutí, jak budete situaci dále řešit 
· dílčí dohodu (např. o tom, jak bude probíhat předávání dítěte nebo jak bude trávit prázdniny apod.) 
· dohodu o péči o dítě, o kontaktech s druhým rodičem apod. 

Podmínkou využití služby mediace v naší organizaci je zapojení dětí starších šesti let. Děti jsou zapojovány do mediace nejčastěji nepřímo – rozhovorem se sociální pracovnicí, která pak jejich názory a přání tlumočí na mediaci rodičům a mediátorům. S rozhovorem s dítětem musí souhlasit oba rodiče. 

Proč děti do mediace zapojujeme? 

Podporujeme děti v uplatnění jejich práv na vyjádření a na informace v záležitostech, které se jich týkají. Děti tím získávají větší pocit autonomie a kontroly nad svým životem.

Umožňujeme jim vyjádřit se k tomu, co prožívají, co potřebují a jak situaci v rodině rozumí. Zapojení dětí do mediace přispívá k udržení nebo obnovení dobrých vztahů dítěte k oběma rodičům, je to cesta, jak dětem pomoci lépe zvládnout rozchod rodičů a zmírnit negativní dopady obtížného období. 

Jak postupovat? 

Kontaktujte nejdříve sociálního pracovníka/ pracovnici v místě, kde chcete, aby mediace probíhala. Sociální pracovník/ pracovnice s vámi domluví termín přípravného setkání, kde se dozvíte více o mediaci, co můžete očekávat a jaké má mediace limity. Na setkání podepíšete smlouvu o provedení mediace, a pokud máte dítě starší šesti let, tak i souhlas s rozhovorem dítěte se sociálním pracovníkem/ pracovnicí. 

Přípravné setkání proběhne s každým rodičem zvlášť. 

Následuje setkání s dítětem - speciálně proškolený pracovník provede rozhovor s dítětem způsobem odpovídajícím jeho věku. Účelem setkání je zjištění jeho pohledu na aktuální rodinnou situaci, jeho obav, přání, případně změn, které by dítě v rámci rodiny uvítalo. S ohledem na věk dítěte, jeho rozumovou vyspělost a konkrétní situaci může být dítěti nabídnuto přímé zapojení do mediace. 

Poté probíhá vlastní mediace. Na mediaci tlumočí pracovník, který realizoval rozhovor s dítětem, výstupy, které z rozhovoru vzešly. Pokud dítě projeví zájem, může být na mediaci také osobně přítomno. V tom případě ho doprovází pracovník, který s ním vedl rozhovor. Rodiče mají možnost názory a přání dítěte využít při tvorbě dohody. 

Jedno mediační jednání trvá cca 3 hodiny. Někdy je potřeba využít více setkání. 

Mediace je určena pro rodiny z Pardubického kraje a je poskytována v Chrudimi a v Ústí nad Orlicí. Služba je bezplatná. 

Kontakt pro další info a objednání mediace:

Chrudim:

Mgr. Luboš Matějka
tel. 739 286 894
e-mail: lubos.matejka@amalthea.cz

Ústí nad Orlicí:

Mgr. Lenka Doubravová
tel.: 731 319 047
e-mail: lenka.doubravova@amalthea.cz

 

LETÁK RODINNÁ MEDIACE ke stažení ZDE

LETÁK ZAPOJENÍ DĚTÍ DO MEDIACE ke stažení ZDE

Službu v roce 2022/2023 finančně podporují:

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Pardubický kraj
Město Lanškroun
Město Ústí nad Orlicí
Nadace J&T
ČSOB Pomáhá regionům