English

Pomáháme společně - multidisciplinární tým pro podporu ohrožených dětí

Projekt podpořen sbírkou Pomozte dětem 

Doba realizace projektu:

Začátek realizace projektu: 1. 4. 2022
Konec realizace projektu:  31. 03. 2023

Popis projektu:

Díky finanční podpoře Nadace rozvoje občanské společnosti můžeme realizovat projekt zaměřený na využívání  multidisciplinárního přístupu v péči o klienta.

Cílem projektu je zavádění case managementu a nových způsobů práce v rodinách, kde je třeba situace dítěte řešit za podpory více odborníků.  Dalším cílem je rozšíření kapacity terapeutické péče pro děti a zvyšování její dostupnosti.

Case management se osvědčuje a nabízí v těch případech, kdy je potřeba zapojit do řešení situace dítěte více odborníků, např. tehdy, když je v rodině přítomno  duševní onemocnění rodičů, vyhrocené vztahy mezi rodiči a náhradními pečovateli, mentální či fyzické znevýhodnění dítěte, vyskytuje se domácí násilí apod. Aby komunikace mezi těmito subjekty probíhala efektivně a intenzivně je zapotřebí ji podporovat a také koordinovat. Proto vzniká pracovní pozice case managera, který zodpovídá za řízení procesu spolupráce, komunikuje se všemi účastníky, facilituje společná setkání, sleduje plnění jednotlivých úkolů, síťuje služby a informuje o dalších možnostech podpory v regionu.

V rámci projektu bude rovněž rozšířena terapeutická péče pro děti, a to nejen kapacitně, ale i tak, že se snažíme přiblížit rodinám, pro které je z různých důvodů nedostupná. Terapeut bude své služby poskytovat v blízkosti místa bydliště rodiny – např. ve škole nebo v komunitním centru.

Péče o klienta formou multidisciplinárního týmu odborníků a jejich koordinovaná a intenzivní spolupráce odráží nové trendy a přístupy v sociální práci, které se v podpoře ohroženého dítěte jeví jako velice přínosné.

Od projektu si slibujeme zlepšení a zintenzivnění spolupráce organizací a jejich pracovníků v regionu, ale zejména zacílenější a rychlejší pomoc při řešení situace dítěte/rodiny.