English

Na začátku II. – síťování služeb pro těhotné ženy

Na začátku II. – síťování služeb pro těhotné ženy
Projekt ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem

Od července 2013 realizujeme ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem pokračování projektu Na začátku, zaměřený na těhotné ženy, které se ocitnou ve složité životní situaci. Smyslem projektu je vytvoření záchranné sítě pro budoucí matky k zajištění včasné a komplexní služby pro ně a tím minimalizování rizika umístění jejich dítěte mimo rodinu. První část projektu je realizována formou přímého poskytování služeb vytipovaným těhotným ženám, u nichž může dojít k ohrožení dítěte. Cílem je provedení žen těhotenstvím, pomoc ze zajištěním podmínek pro matku a dítě, pomoc se zvládáním péče o dítě a v neposlední řadě podpora při vytvoření podpůrné sítě okolo matky a dítěte. Druhou částí projektu je vytvoření regionální sítě služeb pro tuto cílovou skupinu a koordinací aktivit této sítě zajištění zefektivnění péče.

Do projektu přijímáme těhotné ženy z Pardubického kraje, mohou nás kontaktovat ony samy i prostřednictvím pracovníků sociálně právní ochrany dětí, lékařů i dalších odborníků.
Délka trvání projektu je 12 měsíců, do června 2014.