English

Nabídka praxe

Praxe studentů v Centru náhradní rodinné péče

Vzhledem k charakteru práce sociálních pracovníků v Centru náhradní rodinné péče jsme schopni zajistit praxi dvěma studentům z VOŠ nebo VŠ za semestr, a to v rozsahu 20 hodin.

Jako praktikanti se během praxe seznámíte s metodami práce, a to prostřednictvím konzultací se sociálními pracovníky, koordinátorkou dobrovolnictví, studiem metodických dokumentů, účastí na poradách týmu a kasuistických seminářích. Na přímé práci s uživateli služeb Centra náhradní rodinné péče se můžete podílet v rámci odpoledních klubů pro náhradní rodiny, případně v rámci setkávání náhradních rodin nebo odborných přednášek pro veřejnost.

Termíny praxe budou vždy domluveny individuálně, a to podle konaných akcí (odpoledních klubů, porad, kasuistických seminářů) a podle domluvených konzultací s pracovníky Amalthea z.s.

Pokud Vás nabídka naší praxe zaujala, postupujte prosím dle následujících kroků:

Zašlete stručný motivační dopis, na adresu katerina.martincova@amalthea.cz, ve kterém nám napište Vaši motivaci pro praxi. Na základě Vašeho motivačního dopisu Vás zkontaktujeme a sdělíme Vám, zda je možné u nás praxi vykonat. V případě volného místa Vás pozveme na schůzku, kde budeme zjišťovat Vaše konkrétní představy o praxi. V případě Vašeho přijetí bude domluvena konkrétní podoba praxe a budou sepsány potřebné dokumenty (prohlášení o mlčenlivosti, atd.).

Rozsah praxe může vypadat následovně:

  • Odpolední kluby: 3 hodiny
  • Konzultace s vybranými pracovníky CNRP, příp. provozu: 6 hodin
  • Konzultace s pracovníkem odd. Podpora pro rodinu a dítě: 2 hodiny
  • Kasuistický seminář: 2 hodiny
  • Metodická porada: 2 hodiny
  • Velká / malá porada: 1 hodina
  • Samostudium materiálů a administrativní práce: 4 hodiny

Napište nám

  • Účastník odesláním formuláře dává souhlas s použitím svých osobních údajů, uvedených ve formuláři, ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a Nařízení EU 2016/679 General Data Protection Regulation ze dne 27. dubna 2016., pouze pro potřeby evidence účastníků, vystavení a uchování osvědčení o semináři a pro marketingové účely. Tyto údaje nebudou poskytovány třetím osobám ani užívány k jiným účelům.