English

O nás

NAŠE CÍLE

Cílem organizace je zvýšit spokojenost dětí v rodinách vlastních i náhradních a předcházet umísťování dětí do ústavní péče.

Směřujeme k tomuto stavu:
1. Dítě vyrůstá v rodině, ve které se cítí spokojeně a dobře tělesně i duševně prospívá.
2. Pokud dítě nemůže ve své rodině zůstat, podporujeme takový postup, který dítě co nejméně traumatizuje a upřednostňuje péči v náhradní rodině před ústavním zařízením.
3. Kolem dítěte jsou zjištěny a posíleny možnosti podpory v rodině i v jejím blízkém okolí.
4. Pokud je to v zájmu dítěte, je posilován vzájemný vztah mezi dítětem umístěným v náhradní péči a jeho rodinou.
5. Rodiče/pěstouni dokáží dítěti zajistit stabilní a podnětné prostředí pro jeho zdravý rozvoj, posilují vztah s dítětem.
6. Pěstouni dokáží citlivě mluvit s dítětem o jeho minulosti.
7. Rodina převzala zodpovědnost za svoji situaci a řeší ji ve prospěch dítěte.
8. Rodina a pracovníci okolo ní, hledají nejlepší řešení pro dítě vždy společně.