English

Partneři a podporovatelé

Představujeme Vám naše partnery, finanční dárce a podporovatele, bez kterých si činnost organizace Amalthea neumíme představit

 

 Státní správa a mezinárodní fondy

 

Samospráva

 
 
     

Nadace, nadační fondy 

 
   
   

Dárci a podporovatelé

   
  
 
     
 
 
     
   
 
   

 

Spolupracující organizace