English

Partneři a podporovatelé

Představujeme Vám naše partnery, finanční dárce a podporovatele, bez kterých si činnost organizace Amalthea neumíme představit

 

 Státní správa a mezinárodní fondy

 

Samospráva

 
 
     

Nadace, nadační fondy 

 
   
   

Dárci a podporovatelé

     
     
 
   
   

 
 
 
 
 
   
 

 
   

 

Spolupracující organizace