English

Podpora dětem v adopci a vlastním dětem v náhradních rodinách

projekt podpořený MPSV rodina
doba realizace projektu: 01. 01. 2016 – 31. 12.  2016

Popis projektu:

Aby se dítě v adoptivní rodině cítilo spokojeně, potřebuje jisté a citlivé náhradní rodiče – v rámci projektu tedy bude podporována celá adoptivní rodina. V práci s adoptivní rodinou budeme využívat moderní metody sociální a terapeutické práce – vždy s ohledem na attachment dítěte a celkové vyhodnocení jeho situace. Důvěra, bezpečí a dlouhodobá spolupráce rodiny se sociálním pracovníkem, event. terapeutem přináší možnost účelně dětem a jejich náhradním rodičům pomoci a provázet je vývojovým obdobím dítěte, kterým právě prochází.

V případě vlastních dětí pěstounů projekt navazuje na aktivity s náhradní rodinou vycházející z Dohod o výkonu pěstounské péče a vhodně je doplňuje. Při práci s vlastními dětmi využijeme publikaci „Jsem speciální brácha/ségra…protože naši jsou pěstouni!“, kterou Amalthea sestavila a je ke stažení zde:

Záměrem Amalthey je poskytovat adoptivním rodinám kontinuální podporu, ne jen zasahovat až v krizových situacích, ale systematickou prací jim předcházet. Součástí projektu bude tedy větší propagace služeb pro náhradní rodiče. Krajskému úřadu Pardubického kraje předáme informace, které mohou být komunikovány s budoucími adoptivními rodiči již při procesu přípravy a schvalování zájemců o adopci. 

Služby pro adoptivní rodiny nabídneme i za hranice Pardubického kraje, do vzdálenosti 60 km od Chrudimi a České Třebové, kde Amalthea sídlí. Prioritně však služby nabídneme a poskytneme rodinám z Pardubického kraje.