English

Podpora osvojitelských rodin

Projekt je podpořený z dotačního programu  MPSV Rodina

Doba realizace projektu:
01. 1. 2017 – 31. 12. 2018

Popis projektu:

Děti vyrůstající v adoptivních rodinách jsou podobně ohroženou skupinou dětí jako děti vyrůstající v pěstounské péči. Pro adoptivní rodiny ale nejsou vždy k dispozici potřebné odborné služby. Amalthea poskytuje těmto rodinám kontinuálně služby, které vychází z poptávky těchto rodin.

Cílem projektu je nabídnout služby pro adoptivní rodiny. Nabízíme poradenství zaměřené na řešení aktuálního problému, se kterým adoptivní rodiče přicházejí. Z naší dlouhodobé praxe je zřejmé, že děti i jejich adoptivní rodiče často potřebují odbornou terapii zaměřenou na vztahovou vazbu. Na tuto terapii pak zpravidla naváže dlouhodobá podpora, která zajistí využití závěrů a doporučení z terapie v běžném životě rodiny.

Zásadním obdobím je přijetí dítěte do rodiny. Prostřednictvím moderních metod sociální práce (komunikační bedna pro práci s dětmi, techniky pro posilování vztahové vazby, práce s životním příběhem, s identitou, atd.) pomáháme rodině toto období zvládnout a zajistit, aby se dítě stalo její skutečnou součástí. Aby bylo dítě v nové rodině skutečně spokojené a mělo naplněné všechny své potřeby, je nutná také dostatečná podpora rodiny jako celku, případně zajištění doplňkových služeb (např. odlehčení) směřujících k podpoře zdrojů rodiny a k načerpání sil.

Rodinám nabízíme také odborné vzdělávání v tématech, která jsou specifická právě pro adoptivní rodiny a která prohloubí kompetence adoptivních rodičů zvládnout dobře specifika přijatého dítěte, které prožilo ranné trauma. Vzdělání nabízíme i rodinám, které se na adopci teprve chystají.
Pracovníci v Amalthee jsou proškoleni v teorii attachmentu (porucha citové vazby) a v metodách, jak s poruchami vazby pracovat přímo v rodinách, máme k dispozici terapeuty, kteří vyhodnocují vztahovou vazbu a poskytují v případě potřeby terapii cílenou přímo právě na poruchy vazby.

Služby budeme poskytujeme ambulantně a terénně - dle potřeb rodiny. Působíme v Pardubickém kraji, ale služby nabízíme i za hranicemi kraje - v dojezdové vzdálenosti cca 60 km od Chrudimi a 60 km od Ústí nad Orlicí.