English

Bezpečný kontakt dítěte v náhradní rodinné péči s biologickou rodinou

projekt podpořen Nadací Sirius
doba realizace projektu: 1. 4. 2019 - 31. 3. 2021

Webové stránky projektu, na kterých naleznete Manuál Kontakt dětí v NRP s biologickou rodinou a Formuláře na vyhodnocení rizik kontaktu najdete ZDE.

Záznam z konference Kontakt a identita dítěte v náhradní rodinné péči najdete ZDE.

Hlavním posláním projektu je zajištění bezpečného kontaktu dětí v NRP s biologickou rodinou a zvýšení odbornosti pracovníků sociálně-právní ochrany dětí v této oblasti. Projekt pomůže udržet v praxi Formulář pro vyhodnocení rizik kontaktu, který vznikl v předchozím projektu, a dále ho šířit na další pracoviště. Tímto usilujeme o to, aby rozhodování o kontaktu dětí v NRP s jejich rodinou bylo vždy se vší pozorností k potřebám a zájmům každého dítěte.

Popis projektu:

Během pilotáže již zrealizovaného projektu se ukázalo, že pracovníci i po vyhodnocení rizikovosti kontaktu sice teoreticky dochází k ideálnímu řešení pro dítě, leckdy se však správná opatření nedaří zajistit v praxi. Dítě tak čelí náročným situacím, kdy je mu kontakt buď znemožněn, ztěžován (časově oddalován), nebo je naopak vystaveno kontaktu, který si nepřeje, či mu neprospívá.

V rámci projektu:
- zajistíme dostatečnou (časovou i kompetenční) kapacitu pracovníků Amalthea pro práci v rámci tématu kontakt a identita - posílíme metodické zázemí pracovníků v situacích, kdy se nedaří opatření prosadit – vůči OSPOD, soudu, rodičům či pěstounům. Nadále chceme hledat a zajistit pro dítě to nejlepší řešení v dané situaci, byť se jednotlivé kroky, které k tomu vedou, opakují (tedy schůzky s rodičem, případové konference, spolupráce s terapeutem, atd.).

- představíme Formulář na vyhodnocení rizik kontaktu v dalších 9 krajích (v 5 krajích seminář proběhl v rámci předchozího projektu)

- nabídneme individualizovanou metodickou podporu k zavádění a udržení Formuláře v praxi 15 pracovištím (OSPOD či NNO), která projeví o tuto formu podpory aktivně zájem

- podpoříme pracovníky krajských úřadů, kteří metodicky vedou OSPOD, v používání Formuláře při řešení složitých kauz

- zrealizujeme odbornou konferenci ke sdílení a řešení dilemat v tématu kontakt a identita dítěte v NRP

- připravíme kazuistickou publikaci s popisem dobré praxe v oblasti kontaktů