English

Mám dvě mámy a dva táty!

Projekt byl podpořen sbírkovým projektem Pomozte dětem organizovaným společně Nadací rozvoje občanské společnosti (NROS) a ČT.

doba realizace projektu:  01. 01. 2016 – 31. 12. 2016

Popis projektu:

Každé dítě má mámu a tátu. A děti v náhradní rodinné péči dokonce dvakrát. Porozumět tomu, proč dítě nevyrůstá doma s rodiči a co se v minulosti stalo, je zásadní pro jeho další vývoj.

Projekt pomůže zintenzivnit podporu dětem, které hledají své rodiče, chtějí je poznat a potkávat, nebo naopak cítí nejistotu z příliš častých kontaktů s rodiči a neví, kam vlastně patří. Posílení vztahu dětí k pěstounům a zároveň spolupráce pěstounů a rodičů, kterou dítě zažije, přinese dítěti klid a bezpečí.