English

Rosteme společně

Rosteme společně
podpořeno v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů – Globální grant

Projekt Rosteme společně vznikl díky iniciativě občanského sdružení Amalthea, které v lednu 2006 podalo žádost o dotaci v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů – Globální grant. Projekt, který jsme nazvali Rosteme společně, byl zaměřen na rozvoj vlastní kapacity a byl postaven na 3 pilířích: v rámci projektu vznikl Strategický plán rozvoje organizace na období 3 – 5 let, byly vytvořeny dva logické rámce, zaměřené na program Sanace rodiny a oblast Zvyšování kvality péče v systému služeb pro rodinu a dítě. V rámci projektu byly rovněž rozšířeny služby poskytované uživatelům služeb Centra náhradní rodinné péče, tedy pěstounům (v podobě zavedení pilotní rodinné supervize), a mládeži žijící v pěstounských rodinách (v oblasti individuálního poradenství a PC výuce). Další aktivitou realizovanou v rámci projektu, kterou hodnotíme jako významnou, byla systematizace dobrovolnictví v Amalthee a akreditace programu „Dobrovolnictví v Centru náhradní rodinné péče“. Projekt Rosteme společně byl realizován v období srpen 2006 až leden 2008 v objemu téměř 650 tisíc Kč.

Projekt Rosteme společně je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.