English

Rozvoj rodičovských kompetencí - s využitím videotréninku interakcí

Projekt je finančně podpořen Nadací Agrofert

Doba realizace: 01. 03. 2017 - 30. 04. 2018    

Popis projektu:

V rámci programu Podpora pro rodinu a dítě se dlouhodobě snažíme poskytovat podporu rodičům s ohroženými dětmi, tak aby děti mohly vyrůstat ve svých rodinách, bylo o ně dobře pečováno a byly spokojené.

Cílovou skupinou jsou ohrožené rodiny s dětmi. Sami rodiče často vyrostli mimo rodinu, v ústavních zařízeních a neměli možnost poznat odpovídající modely rodičovského chování. Potýkají se s nízkým vzděláním, vysokou nezaměstnaností, jsou ohroženi chudobou. Zpravidla se jedná o rodiny neúplné. Pokud je v rodině více dětí, často nemají stejného otce.

Kromě intenzivní terénní práce v domácnosti, zacílené na podporu konkrétních dovedností, projekt rozšiřuje nabídku našich služeb o videotrénink interakcí.
Videotrénink interakcí (dále VTI ) – je považován za krátkodobou a intenzivní formu pomoci, kde centrálním tématem intervence je podpora a rozvoj komunikace, popř. její obnovení, pokud již došlo k jejímu narušení. VTI probíhá tak, že pracovník v přirozeném prostředí rodiny natáčí na videokameru interakce mezi rodičem a dítětem. Z nich pak vybírá krátké úseky, na kterých může rodičům ukázat vliv jejich chování na reakci dítěte.

Metoda je zaměřená na podporu pozitivních reakcí, terapeut poukazuje na konkrétní momenty, kde ukáže, jak dítě dobře zareagovalo na chování rodiče. Posiluje tak dobré rodičovské vzorce chování a tím pomáhá měnit dosavadní pohled rodiče. Metoda podporuje rodiče k větší citlivosti ve vnímání potřeb svých dětí. Předností tohoto postupu je rozvíjení velmi konkrétních možností volby jiného jednání směrem k dítěti. VTI tak může navodit relativně rychlou změnu, rodičům je srozumitelný a mohou tak na „filmu“ zahlédnout, co jim jinak např. ve vypjatých situacích zůstává skryto.

Cílem projektu je zvýšení rodičovských kompetencí v ohrožených rodinách s dětmi, zlepšení péče o dítě v rodině a zajištění podmínek pro jeho odpovídající rozvoj.