English

Společné setkání s dítětem - interaktivní případové konference

Od roku 2014 zavádíme do praxe novou metodu, která umožňuje větší zapojení dětí do řešení situací, které se jich týkají. Hlavním cílem naší činnosti je spokojené dítě vyrůstající v rodině, kde jsou naplňovány jeho potřeby a cítí se v ní dobře.

Co to je interaktivní případová konference?

Jedná se o přístup, kdy rodina, dítě a odborníci hledají společně řešení obtížné situace. Vychází z dnes již běžně využívaných případových konferencí, ale rozšiřuje je o přítomnost dítěte jako rovnocenného účastníka.

Je prostředkem k zajištění toho, aby se dětem a jejich názorům naslouchalo a aby byly zapojovány do rozhodování o věcech, které se jich týkají. (Přestože se toto může zdát samozřejmostí, v praxi se tak vždy neděje a o dětech je někdy rozhodováno bez nich, nemohou tak vyjádřit svá přání a představy. Je to částečně způsobeno obavami, aby dítě nebylo vystaveno konfliktní situaci. Pokud se rodina s dětmi dostane do obtížné situace, řeší jí většinou jen dospělí).

Účelem setkání je nalezení konkrétního řešení situace, na kterém se podílejí všichni účastníci včetně dítěte.

Setkání lze využít v případech ohrožených dětí, kdy je potřeba zjistit, jak se dítě cítí v rodině, ve škole, naplánovat kontakt dítěte v pěstounské péči nebo ústavním zařízení s vlastní rodinou, přechod dítěte do jiného typu péče apod.

Jak společné setkání s dítětem probíhá?

Všechny účastníky Společného setkání provádí tzv. facilitátor, který setkání koordinuje a vede. Dítě provází celým procesem, připravuje ho na Společné setkání, zjišťuje jeho názor a podporuje ho během samotného setkání.

Pro dítě je Společné setkání uzpůsobeno tak, aby bylo příjemné a bezpečné. Dítě si může zvolit místo, pozvat blízké lidi, vybrat si občerstvení a hudbu, to vše přispívá k dobré atmosféře.

Před Společným setkáním pracovník připravuje všechny účastníky, speciální příprava je věnována dítěti. Společně s pracovníkem vyplňuje knížku „Moje setkání“, která zábavnou formou pomůže zmapovat přání a názory dítěte. Pracovník při zjišťování názorů využívá pomůcky (hračky, výtvarné a tvořivé pomůcky, barevné šablony) a hry. Komunikaci s dítětem vždy přizpůsobuje jeho věku a schopnostem.

Dítě se může vyjádřit k tomu, co ho zajímá, kdo je pro něho důležitý, co rádo dělá, jak může trávit svůj volný čas, s kým by si přálo aktivity realizovat. Setkání probíhá interaktivní formou, všichni účastníci se zapojují a zapisují barevnými fixami na velké papíry nalepené na zdi témata a názory. Po zmapování aktuální situace jsou jednotlivá témata rozpracovaná a všichni společně hledají řešení. Dítě může určit priority, v jakém pořadí budou témata řešena. Na Společném setkání jsou naplánované konkrétní kroky, které vedou ke změně v životě dítěte. Dítě může do procesu vstupovat a ovlivňovat ho. Jedná se o živý proces, kde jsou aktivizováni všichni účastníci, způsob jednání je vždy pro dítě srozumitelný, aby pochopilo, co se děje a jak se bude situace řešit.

Zkušenosti s vedením případové konference s důrazem na zapojení dítěte nám předaly lektorky Clare Humberstone a Clare Holdsworth z britské organizace Sheffkids na semináři pořádaném organizací LUMOS v březnu 2014

V roce 2024 nabízíme v Pardubickém kraji facilitaci Interaktivní případové konference ZDARMA.

Kontakt:

Gabriela Pavlíková
tel.:
774 452 077
e-mail:
gabriela.pavlikova@amalthea.cz

LETÁK PRO DOSPĚLÉ ke stažení zde

LETÁK PRO DĚTI ke stažení strana 1 strana 2

Dokumenty ke stažení:

Interaktivní případová konference aneb jak probíhá Moje setkání ke stažení zde
Případové, interaktivní a rodinné konference v praxi ke stažení zde

Pomocné nástroje pro zjišťování názoru dítěte:

 • Nové šablony k zjišťování názoru dítěte:
  šablony pro mladší děti ke stažení zde  návod zde
  šablony pro starší děti ke stažení zde   návod  zde
 • Jednostránkové profily ke stažení zde
 • Komunikační tabulky ke stažení zde
 • Nemocniční pas ke stažení zde
 • Kniha Moje setkání ke stažení zde + IPK Moje setkání návod ke stažení zde
 • LATUS - Metodický manuál - komunikační bedna ke stažení zde
 • LUMOS - Úvod k problematice zjišťování názoru dítěte ke stažení zde
 • LUMOS -  Pracovní listy (zjišťování potřeb dětí) ke stažení zde
Interaktivní případová konference aneb jak probíhá Moje setkání ke stažení ZDE