English

Terapeutické služby

Poradenské a psychoterapeutické služby poskytujeme klientům programů Podpora pro rodinu a dítě a Centrum náhradní rodinné péče. Našim klientům, kterými  jsou rodiče, děti, prarodiče a případně i další blízké osoby, nabízíme jednorázové i opakované poradenské konzultace a terapeutickou péči založenou na individuálním přístupu směrem k potřebám našich klientů.

Služby, které poskytujeme vždy sledují zájem dítěte. V Amalthee pracujeme pomocí metod, které podporují naplnění vývojových potřeb dětí, zejména v důsledku raného a vývojového traumatu.

Co Vám můžeme nabídnout ?

  • Poradenství a podpůrnou terapii pro rodiče.
  • Poradenství a specifickou terapii zaměřenou na vztahy mezi rodiči a dětmi a attachment.
  • Poradenství a specifickou terapii pro děti a dospívající.

 S čím se na nás můžete obrátit?

Rádi Vám nabídneme pomoc, pokud Vaše dítě (i dospívající):

  • se s obtížemi přizpůsobuje nové životní situaci (po příchodu do náhradní rodiny, situace rozvodu rodičů, stavy po dlouhodobé hospitalizaci apod.)
  • krade, vzteká se, je hyperaktivní, a vy rodiče máte pocit, že ho nezvládáte
  • má noční můry, je úzkostné a neklidné
  • má problémy ve školní oblasti (vztahy v třídním kolektivu, nesoustředěnost, nevhodné chování, šikana, horší školní prospěch)
  • má zdravotní problémy, které by svou povahou mohly být psychosomatické, zejména doporučil-li Vám lékař konzultaci s psychologem (snížená imunita, bolesti, nevolnosti, zažívací obtíže, nespavost, pomočování)
  • je v pubertě a evidentně ho něco trápí

V rámci péče pro dospělé nabízíme podpůrnou terapii, a to zejména v období specifických životních změn, v náročných životních situacích a při potížích v rodinných vztazích. Obrátit se na nás můžete i pokud prožíváte partnerskou vztahovou krizi, pokud doma s dětmi a dospívajícícmi s obtížemi  komunikujete. U dospělých klientů se snažíme podporovat růst rodičovských kompetenci a budování citového pouta.

Jak to probíhá?

Terapeutická péče o děti obvykle probíhá formou individuálního nebo společného setkávání, vždy podporujeme spolupráci s rodiči. S dětmi se snažíme pracovat formou kreativních technik, pomocí relaxačních cvičení apod.

Na koho se můžete obrátit?

V Amalthee poskytuje poradenskou a psychoterapeutickou péči tým zkušených profesionálů s akreditovaným psychoterapeutickým vzděláním. Naši odborníci prošli různým typem vzdělání a zaměřují se na specifické problémové situace.

Naši odborníci:

David Svoboda, Dis, Mgr. Zuzana Říhová, PhDr. Mia Fagertun, Mgr. Milan Jirout, Mgr. Bc. Kamila Barlow, Mgr. Gabriela Slaninová, PhD. Kontakty na jednotlivé terapeuty najdete ZDE

Ke konzultaci s psychologem nebo terapeutem se objednejte prostřednictvím Vašeho klíčového (sociálního) pracovníka v programech Podpora pro rodinu a dítě a Centrum náhradní rodinné péče.