English

Terapeutické služby

Poradenské a terapeutické služby poskytujeme našim klientům, se kterými spolupracujeme v rámci programů Podpora pro rodinu a dítě a Centrum náhradní rodinné péče. Službu rodině může zprostředkovat její klíčový (sociální) pracovník.

V jakých situacích je u dětí a dospívajících vhodné o terapii či poradenství uvažovat?

• Trápení ve vztazích doma – mezi dětmi a rodiči/pěstouny, mezi rodiči nebo mezi sourozenci.
• Obtíže při adaptaci na nové životní situace (po příchodu dítěte do náhradní rodiny, situace rozvodu rodičů, stavy po dlouhodobé hospitalizaci apod.).
• Pocity úzkosti, hlubokého smutku, osamění, strachu, paniky, noční můry, problémy se spánkem či jídlem, sebepoškozování či sebevražedné myšlenky.
• Chování dítěte, které okolí označuje za problémové a na které nefungují běžné výchovné postupy (krádeže, lhaní, útěky z domova,…).
• Problémy ve školní oblasti (nesoustředěnost, nepozornost, zhoršený školní prospěch, poruchy učení).
• Problémy v kamarádských vztazích a ve vztahu k autoritám (potíže najít a udržet si kamaráda, nevhodné chování ve škole, šikana, vyčlenění z kolektivu).
• Zdravotní problémy, které by svou povahou mohly být psychosomatické, zejména doporučil-li lékař konzultaci s psychologem (snížená imunita, bolesti, nevolnosti, zažívací obtíže, nespavost, pomočování).
• Pochybnosti o své identitě, sexuální orientaci, narušené sebevědomí, pochybnosti o sobě.
• Traumatické zážitky z minulosti, které nedovolují žít spokojeně v přítomnosti, složitý životní příběh dítěte.

Jak to probíhá?

Sociální (klíčový) pracovník nám po dohodě s Vámi předá základní informace o situaci dítěte. Poté začínáme vždy konzultací dospělých, kdy si povídáme o Vašem pohledu na dítě a jeho starosti, co by se z Vašeho pohledu mělo změnit a co všechno už máte v rámci řešení trápení s dítětem za sebou. Terapeut se poté setká individuálně s dítětem a následně znovu s Vámi, nabídne možné formy spolupráce – zda individuálně nebo společně dítě s rodiči, domlouvá se, jak často je třeba na terapii chodit, aby mohla přinést výsledky. Při individuální práci s dítětem dodržujeme mlčenlivost o tom, co se od dítěte dozvíme, na sdílení výstupů z terapie se
s dítětem vždy domlouváme. Výjimkou je případná oznamovací povinnost, pokud bychom se od dítěte dozvěděli o možném týrání, zneužívání či zanedbávání. Rodiče/pěstouni/ prarodiče jsou však pravidelně terapeutem informováni o průběhu terapie, o potřebách dítěte – vždy
s vědomím dítěte, u dospívajících většinou i v jejich přítomnosti.

S kým dále spolupracujeme?

Vzhledem k tomu, že terapii a poradenství poskytujeme v rámci sociálně-právní ochraně dětí, jsme v úzké spolupráci se sociálním (klíčovým) pracovníkem rodiny. Je-li to v zájmu dítěte, spolupracujeme i se školami či širší rodinou dítěte. Na žádost OSPOD či soudu jsme povinni vypracovat zprávu o spolupráci, o této skutečnosti jsou rodiče, pěstouni či prarodiče vždy informováni a se zprávou seznámeni.

A co když potřebuje poradenství či terapii dospělý?

Dospělým můžeme nabídnout poradenství či terapii v situacích, které přímo souvisí s péčí
o děti. V náročných životních situacích, při specifických změnách v rodině, při potížích
v rodinných vztazích, při partnerské krizi, při obtížích v komunikaci s dětmi a dospívajícími, při řešení výchovných problémů, se kterými si již nevíte rady.

Kdo terapii a poradenství v Amalthee poskytuje?

Psychologové a terapeuti s akreditovaným psychoterapeutickým vzděláním. Naši odborníci prošli různým typem vzdělání – pro práci s dětmi i dospělými, pro práci s celou rodinou. Klíčový (sociální) pracovník Vám pomůže vytipovat vhodného terapeuta pro řešení Vašeho trápení či trápení dítěte.

Kontakty na jednotlivé terapeuty najdete ZDE