English

Transparentnost organizace

 

Transparentnost

Evidence ve spolkovém rejstříku dle zákona 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících a ukládání dokumentů do sbírky listin www.justice.cz  Ano
Evidenci skutečných majitelů dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik  Ano
Soudní řízení proti naší organizaci Ne
Závazky vůči jiným subjektům ve smyslu dluhů po lhůtě splatnosti  Ne
Povinnost uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Ne
Trestní bezúhonnost statutárních orgánů  Ano
Organizace není v úpadku, ani v situaci úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)  Ne
Osoby s podílem v naší organizaci  Nejsou
Osoby, v nichž má naše organizace přímý podíl Nejsou

 

Registrace

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi   dle §65 zákona č. 108/2006 Sb. - ID 7904967
Pověření k sociálně právní ochraně dětí a mládeže  dle zákona č. 359/1999 Sb.
Živnostenské oprávnění   mimoškolní výchova a vzdělávání,   velkoobchod a  maloobchod

Ocenění

Osobnost neziskového sektoru 2021  2. místo - David Svoboda, ředitel Amalthea z.s.  Pořádá Asociace nestátních neziskových organizací ČR.
Smyslem je ocenění významných osobností, které s velkým nasazením věnují své znalosti a schopnosti práci s klienty nebo přispívají k tvorbě silné občanské společnosti. V době sílící kritiky neziskovek některými politiky i médii přispívá tato slavnost k lepšímu obrazu neziskového sektoru jako jednoho celku u státních institucí, samospráv, médií i veřejnosti. Vyzdvihuje důležitost a potřebnost neziskovek pro zkvalitnění života nás všech. Partnerem projektu je Magistrát hlavního města Prahy.
Odkaz ZDE
Ceny fóra dárců 2021 3. místo v oboru Komunikace za kampaň Staň se pěstounem. Smyslem Cen Fóra dárců je podpořit a vyzdvihnout důležitou práci nejen neziskových organizací, ale i firem a firemních nadací a fondů v charitativní oblasti a ve veřejně prospěšných oborech.
Ceny se vyhlašují v oborech Komunikační počin roku a Sbírkový počin roku. Od roku 2018 mohou členové Fóra dárců také poprvé hlasovat pro Osobnost nadačního sektoru a široká veřejnost pak vybrat Osobnost, která mě přivedla k filantropii.
Odkaz ZDE

Kontroly a audity

Ke stažení ZDE.

Partnerství a spolupráce

Ke stažení ZDE.