English

Včas a společně - podpora dětí ohrožených (nejen) školním neúspěchem.

Projekt podpořený Nadací ČS

Období realizace projektu

Zahájení realizace projektu: 01. 01. 2021
Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2021

Popis projektu

Díky projektu můžeme i v roce 2021 poskytovat podporu ve vzdělávání dětem ze sociálně znevýhodněných rodin. Jednotlivým dětem se osobně věnuje asistent doučování, který jim pomáhá s rozvojem dovedností a s plněním školních povinností. V projektu plánujeme podpořit celkem 10 dětí z 1. a 2. tříd z Chrudimi.

Pomoc školákům při učení není jediná aktivita projektu. Naše úsilí chceme směřovat k užší spolupráci s mateřskými i základními školami, ať již s vedením škol, či s konkrétními pedagogy. Plánujeme setkávání se zástupci škol, odboru školství, odboru sociálních věcí i neziskových organizací, které poskytují sociální služby rodinám s dětmi.

V centru zájmu jsou děti a naším cílem je, aby se dětem dostalo adekvátní podpory již od předškolního věku, aby zvládly přechod z mateřské do základní školy a aby se jim v základní škole dobře dařilo. K tomu je potřeba spolupráce škol, sociálních služeb i samosprávy.

Konkrétně školám nabízíme podporu při komunikaci s rodinami, podporu při včasné identifikaci ohroženého dítěte a chceme jim nabízet nástroje, které používáme v sociálních službách při práci s rodinami. Jedním z výstupů projektu bude i manuál pro přechod dítěte z MŠ do ZŠ, na kterém se budou podílet i učitelé. Učitelům mateřských škol nabídneme služby metodika – dětského psychologa.

Paralelně, a to po celou dobu projektu, budeme intenzivně pracovat s rodiči na zlepšování jejich rodičovských kompetencí.

Od projektu si slibujeme nastavení spolupráce s aktéry na lokální úrovni a zlepšení situace ve vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.