English

Jak lépe porozumět svým dětem?

Datum: 14. 4. 2017
Kategorie: Podpora pro rodinu a dítě

SEMINÁŘE PRO RODIČE

Od května 2017 opět realizujeme komplexní program seminářů pro rodiče.  Program je určen rodičům, kteří se obávají, že jim budou jejich děti odebrané.

V celkovém počtu dvanácti seminářů se zaměříme na následující témata:

Co děti potřebují a jak se jejich potřeby mění v závislosti na jejich věku - odpovídající výživa, hygienické požadavky, stimulující podněty, jistota, bezpečí, citová vazba, domácí pravidla, vztahy se sourozenci, vrstevníky a širší rodinou, trávení volného času, vzdělávání.

Jak s dětmi mluvit - respektující přístup, naslouchání, práce s emocemi, zadávání limitů.

Jaká práva mají děti a rodiče - zájem dítěte, Úmluva o právech dítěte, rodičovská odpovědnost – péče o dítě a jeho ochrana, osobní kontakt s dítětem, zajišťování výchovy a vzdělání, zastoupení dítěte.

Další témata přizpůsobujeme zájmu a potřebám skupiny.

Program je pro účastníky zdarma a je realizován v Chrudimi a v České Třebové. Pro úspěšné absolvování kurzu je nutná účast na všech dvanácti setkáních.


KONTAKTY:

Chrudim - Eva Černá, tel.: 777 752 826, e-mail: eva.c@amalthea.cz

Česká Třebová - Hana Duchoňová, tel.: 608 436 156, e-mail: hana@amalthea.cz

 

Více informací o seminářích najdete ZDE

LETÁK ke stažení ZDE