English

Pomáháme společně - multidisciplinární tým pro podporu ohrožených dětí

Datum: 03. 4. 2023
Kategorie: Podpora pro rodinu a dítě

Zpráva ke konci projektu

Díky finanční podpoře Nadace rozvoje občanské společnosti 
jsme mohli v období duben 2022 - březen 2023 zrealizovat projekt zaměřený na využívání  multidisciplinárního přístupu v péči o klienta. 

Cílem projektu bylo zavádění case managementu a nových způsobů práce v rodinách, kde je třeba situace dítěte řešit za podpory více odborníků. V rámci projektu se nám podařilo rozšířit kapacity terapeutické péče pro děti a zvyšit tak její dostupnosti.

Co se díky projektu zlepšilo?

  • Dostupnost terapeutické péče, a to na základě navýšení kapacity terapeutů. Bylo odzkoušeno nízkoprahové poskytování terapeutické péče, kterou mohli využít dětští klienti, kteří nemohli dojíždět do místa poskytování terapie. Některým dětem byla terapie poskytována v domácím prostředí nebo v místech blízko bydliště (škola, prostory NZDM, knihovna). Dostupnost terapie se tedy zvýšila kapacitně, časově i místně. 

  •  Ve složitých klientských kauzách byl zaváděn case management jako metoda, která využívá koordinovaný přístup a spolupráci zapojených subjektů k řešení situace dítěte. Ukázalo se, že spolupráce všech aktérů, sjednocení přístupu a vzájemné sdílení informací vede k větší efektivitě a k adekvátnímu nastavení podpory odpovídající potřebám dítěte/rodiny. 

  • Došlo ke zvýšení kvalifikace pracovníků odborným vzděláváním, v tématech prakticky využitelných při klientské práci. Tým terapeutů z organizace pravidelně využíval supervizi.

  • Významným přínosem projektu je jeho udržitelnost. Terapeutická péče s rozšířenou kapacitou bude zachována. Nadále budeme usilovat i o její nízkoprahovou podobu, díky níž budou moci využívat terapeutickou péči i děti, pro které je ambulantní forma nedostupná.

Nové metodické postupy

V rámci projektu vznikly nové metodické postupy, které jsou pro odbornou veřejnost ke stažení zde:
Case management - metodický postup
Poskytování terapie terénní cestou - metodický postup

Podpořili jsem 38 dětí. 20 v terapii, 20 pomocí metody case managementu.

Obecně vidíme přínosy projektu ve zvýšení kvality poskytovaných služeb v organizaci, k začlenění nových způsobů práce při podpoře ohrožených dětí.