English

Vydali jsme Příručku dobré praxe

Datum: 13. 1. 2017
Kategorie: Podpora pro rodinu a dítě

NOVÁ PUBLKACE NEJEN PRO PEDAGOGY MŠ

Ke konci roku 2016 jsme v rámci projektu Předškolní klub Amálka vydali novou publikaci - Předškolní klub Amálka, příručka dobré praxe, která je určena především pedagogům mateřských škol a pracovníkům neziskových organizací nebo jiných institucí, kteří mají zájem dozvědět se o možnostech a způsobech komunikace s rodiči předškolních dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.

V současné době je v rámci vzdělávacího systému kladen důraz na to, aby se mateřské školy otevíraly dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Tyto děti často žijí v sociálně znevýhodněném prostředí. Péče o ně na poli předškolního vzdělávání má velké rezervy. Učitelé mateřských škol musí čelit mnoha novým situacím a otázkám, na které mnohdy nejsou připraveni. Je to především z důvodu neznalosti prostředí sociálního znevýhodnění a jeho vlivu na rozvoj dítěte, které v tomto prostředí vyrůstá. 

Domníváme se, že právě podpora učitelů při komunikaci s rodiči je pro efektivitu předškolního vzdělávání těchto dětí nezbytná. Naší snahou je poskytnout pedagogům mateřských škol nástroj, který jim může pomoci při řešení mnohdy náročných situací v oblasti spolupráce a možné podpory rodičů sociálně znevýhodněných dětí.

Vycházíme z praktických zkušeností z práce s rodiči dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, kteří docházeli nebo docházejí do Předškolního klubu Amálka v Chrudimi.

Vznik publikace v rámci projektu byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního Programu na podporu integrace romské menšiny v roce 2016.

Publikaci si můžete stáhnout zde

Tisková zpráva k ukončeni projektu ke stažení zde