English

Komunitní centrum Amalthea

V březnu 2022 jsme vytvořili Komunitní centrum Amalthea jako reakci na narůstající potřeby uprchlíků z Ukrajiny. Ačkoliv jsme nebyli cizineckou organizací, věděli jsme, že musíme rychle jednat a poskytnout bezpečné místo, kde se lidé prchající před válkou mohou obrátit pro pomoc, poradenství a podporu.

Abychom poskytovali lepší podporu, celý náš tým se snaží navazovat kontakty mezi jednotlivými subjekty, které se podílejí na adaptaci a podpoře žen a dětí. Situace, se kterou se potýkáme, není jednoduchá, a tak nás často překvapují nové situace, nedorozumění a nedostatek informací.

Nabízíme konzultace, poradenství, informační podporu a vzdělávání lidem, organizacím a subjektům, které se tato situace dotýká a neví si s ní rady (školy, obce, zdravotníci, pobočky úřadu práce apod.).

Pro koho jsou služby určeny?

V Komunitním centru Amalthea nabízíme komplexní podporu ženám a dětem, které prošly traumatickými událostmi a ztratily své domovy. Nabízíme jim pomoc a podporu při adaptaci a znovuobnovení kvality jejich životů v novém prostředí. Naše široká škála služeb zahrnuje psychologickou podporu, poradenství, vzdělávání a také sociální a komunitní aktivity.

Co konkrétně nabízíme:

  • V rámci komunitního centra umožňujeme ženám a dětem setkávat se, sdílet své příběhy, najít podporu a porozumění od ostatních členů komunity. Náš tým také připravuje různé řízené aktivity (jógové kurzy, doučování ukrajinštiny pro děti, kurzy neurografiky, adaptační skupiny pro děti a mnoho dalšího). Ale pokud si někdo jen chce přijít odpočinout, popovídat si nebo najít potřebné informace na internetu, samozřejmě je u nás vítán.

  • Poskytujeme také odborné služby, které nabízíme nejen návštěvníkům komunitního centra. Patří sem sociální poradenství, doprovody, psychologické poradenství, terapie a mnoho dalšího. Více informací naleznete v našich aktuálních letáčcích.

Kontakt:

Mgr. Tereza Komárková
tel: 777 481 265
e-mail: tereza.komarkova@amalthea.cz 
 

Pro aktuální informace o otevírací době a programu sledujte náš Instagram: www.instagram.com/kc_amalthea

   

LETÁK KE STAŽENÍ (CZ) ZDE

LETÁK KE STAŽENÍ (UA) ZDE

Službu v roce 2022/2023 finančně podporují:

MPSV     
Pardubický kraj     
Nadace EP Corporate Group    
Nadace J&T     
Nadace Terezy Maxové dětem    
Člověk v tísni