English

KROK 1 - Podání žádosti na MěÚ / Magistrát.

Podejte si ŽÁDOST o zprostředkování náhradní rodinné péče na městském úřadu/ magistrátu (odbor sociálních věcí; orgán sociálně-právní ochrany dětí) dle Vašeho bydliště.

Celý proces, kterému se odborně říká zprostředkování náhradní rodinné péče, začíná vždy u sociálního pracovníka sociálního odboru městského úřadu (magistrátu). V Pardubickém kraji se jedná o těchto 15 obcí:

Česká Třebová Lanškroun Přelouč
Hlinsko Litomyšl Svitavy
Holice Moravská Třebová Ústí nad Orlicí
Chrudim Pardubice Vysoké Mýto
Králíky Polička Žamberk

Zjednodušeně řečeno žádost o náhradní rodinnou péči se podává tam, kde řešíte většinu úředních věcí, např. žádáte o vydání cestovního pasu nebo přihlašujete automobil.

Aby byla Vaše žádost kompletní, bude od Vás sociální pracovník potřebovat vyplnit nebo doložit několik dokumentů.

Základním dokumentem je Žádost o zařazení do evidence osob vhodných stát se osvojiteli/ pěstouny/ pěstouny na přechodnou dobu. Formulář žádosti je shodný pro všechny tři formy náhradní rodinné péče a vydalo jej Ministerstvo práce a sociálních věcí. Žádost dostanete se všemi dalšími přílohami na sociálním odboru městského úřadu.

Přílohy žádosti:

 • Dotazník  Údaje o žadateli, dětech, domácnosti; představy a očekávání.
 • Vyjádření registrujícího praktického lékaře Váš praktický lékař zhodnotí, zda jste po zdravotní stránce schopni péče o dítě (platí pro oba žadatele, pokud žádá pouze jeden z partnerů, dokládají však oba). 
 • Zpráva specialisty Vyjádření specializovaného lékaře, pokud k němu žadatel dochází.
 • Opis z evidence rejstříků trestů Dokládá se u všech forem NRP, u žadatelů i osob společně posuzovaných a osob tvořících s žadatelem společnou domácnost (které jsou starší15ti let). Výpis nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud má žadatel či společně posuzovaná osoba záznam v rejstříku, musí doložit také rozsudek ke každému spáchanému trestnému činu.
 • Pracovní charakteristika žadatelů a příjmy Žadatel sám doloží potvrzení o příjmech minimálně za posledních 6 měsíců. Hodnocení zaměstnavatele může být vyžadováno později.
 • Daňové přiznání Dokládá se u OSVČ.
 • Rozhodnutí ČSSZ o typu a výši přiznaného starobního, plného, částečného invalidního důchodu Dokládá se, pokud některý z důchodů žadatel pobírá.
 • Potvrzení o přiznaných dávkách SSP Dokládá se, pokud některou z dávek žadatel pobírá.
 • Kopie rozsudku o rozvodu Dokládá se, je-li jeden ze žadatelů rozvedený.
 • Čestné prohlášení o dluzích Výše dluhů a prohlášení, že je zájemce hradí řádně, a není proti němu vedeno exekuční řízení či není v insolvenci.
 • Fotografie: Žadatelé také přikládají 2 až 3 civilní fotografie a 2 až 4 fotografie místa, kde žijí - byt, dům apod.

Sociální pracovník při návštěvě  úřadu  také ověřuje:

 • rodný list žadatelů
 • rodný list dětí
 • občanské průkazy žadatelů
 • oddací list žadatelů

Vše si můžete vyplnit v klidu doma. Pokud o náhradní rodinnou péči žádají manželé nebo partneři, žádost podávají jednu, přílohy k žádosti však musí doložit každý z žadatelů. 

 

KROK 2 - Návštěva sociálního pracovníka OSPOD u Vás doma.