English

KROK 2 - Návštěva sociálního pracovníka OSPOD u Vás doma.

Sociální pracovník městského úřadu (magistrátu) musí zpracovat STANOVISKO k Vaší žádosti. Za tímto účelem Vás navštíví u Vás doma a probere s Vámi znovu informace uvedené v osobním dotazníku.

Zejména se bude zajímat o důvody a motivaci Vašeho rozhodnutí, bude chtít znát Vaše představy o dítěti (věk, etnikum, pohlaví, hendikep, apod.).

Pokud budete mít nějaké nejasnosti či dotazy k vyplňování příloh, můžete je během této návštěvy směřovat přímo na sociálního pracovníka, který Vám rád poradí.

 
   

KROK 3 - Kompletace spisové dokumentace a její postoupení KÚ k odbornému posouzení.