English

KROK 3 - Kompletace spisové dokumentace a její postoupení KÚ k odbornému posouzení.

Sociální pracovník městského úřadu má povinnost shromáždit všechny potřebné dokumenty, které jsou podstatné pro odborné posouzení. Odborné posouzení provádí Krajský úřad Pardubického kraje.

Městský úřad Vás bude písemně informovat o postoupení spisové dokumentace na krajský úřad. Krajský úřad Pardubického kraje bude rozhodovat o Vašem zařazení do přípravy. 

 

KROK 4 - Hodnocení spisové dokumentace. Pozvání na osobní jednání na KÚ. Psychologické hodnocení.