English

KROK 4 - Hodnocení spisové dokumentace. Pozvání k osobnímu jednání na KÚ. Psychologické hodnocení.

Postoupením spisové dokumentace na Krajský úřad Pardubického kraje začíná fáze odborného posuzování. Sociální pracovník posoudí, zda je žádost kompletní, obsahuje všechny přílohy. Také vyhodnotí možná rizika

Následuje předání kopie spisu do Poradny pro rodinu Pardubického kraje. Žadatel absolvuje psychologické testy. Sociální pracovník Krajského úřadu Pardubického kraje telefonicky kontaktuje žadatele a domluví s ním osobní setkání v domácnosti žadatele.

U zájemců o pěstounskou péči i adopci jsou v rámci přípravy hodnoceny tyto základní oblasti: 

  • schopnosti a dovednosti v péči o děti
  • schopnost a ochota spolupracovat s vlastní rodinou dítěte
  • možnosti zajistit bezpečné a láskyplné prostředí pro dítě
  • schopnost a ochota týmové spolupráci při pěstounství
  • ochota vzdělávat se, reflektovat své postoje a motivace a rozvíjet své schopnosti

Následuje pozvání k účasti na psychologických testech a poté k rozhovoru s psychologem. Pokud krajský úřad vyhodnotí, že je potřeba míti k žádosti žadatele doplněny informace k zdravotnímu stavu, je žadatel pozván ještě na vyšetření k posudkovému lékaři (zejména v případech, kdy má žadatel závažnější onemocnění).

 

Krok 5 - Vzdělávání v rozsahu 48 hodin.