English

KROK 5 - Vzdělávání v rozsahu 48 hodin

Žadatelé o dlouhodobou pěstounskou péči a adopci mají povinnost zúčastnit se 48 hodin vzdělávání, u žadatelů o pěstounskou péči na přechodnou dobu je to 72 hodin vzdělávání. Zkráceně hovoříme o tzv. "přípravě“.

Vzdělávání/ přípravu zajišťuje Krajský úřad Pardubického kraje ve spolupráci s Poradnou pro rodinu Pardubického kraje.

Cílem "přípravy" je zejména:

  • sebepoznání fyzických osob vhodných stát se osvojitelem nebo pěstounem, jejich rodinného systému a sociálních kontaktů,
  • poznání a naplňování práv a potřeb dítěte v náhradní rodinné péči,
  • vývojová psychologie, charakteristika dětí v NRP, syndrom CAN, sourozenecké konstelace, neuropsychický vývoj z pohledu pediatra, dítě v NRP z pohledu pedopsychiatra, etnikum dítěte,
  • osvojení si spolupráce s dalšími odborníky,
  • komunikace s dítětem a přístup k dítěti s vědomím jeho důstojnosti a lidských hodnot,
  •  rozvoj schopností a zájmů dítěte,
  • uspokojení citových, vývojových, sociálních a vzdělávacích potřeb dítěte a péče o zdraví dítěte,
  • styk dítěte v náhradní rodinné péči s rodiči a dalšími osobami blízkými,
  • práce s dětmi žijícími v rodině žadatele,
  • Vysvětlení procesu NRP, dávky, práva a povinností v doprovázení, spolupráce s dalšími organizacemi.

V rámci kurzu máte příležitost setkat se jak s odborníky (pediatr, psycholog, právník, psychiatr…), tak i s pěstouny či osvojiteli. Příprava probíhá skupinově v rozsahu 8 dnů během 2 měsíců. Po ukončení přípravy vypracují zaměstnanci krajského úřadu a Poradny pro rodinu zprávu (zhodnocení) z přípravy k přijetí dítěte do rodiny.

Žadatelům jsou během přípravy sděleny kontakty na organizace, které v Pardubickém kraji doprovází pěstounské rodiny.

Je třeba počítat s tím, že celý proces od podání žádosti až po vaše zařazení do evidence žadatelů trvá cca 1 rok. 

 

Krok 6 - Komplexní zhodnocení žadatele a vydání rozhodnutí.