English

KROK 6 - Komplexní zhodnocení žadatele a vydání rozhodnutí.

Po zhodnocení všech dostupných zpráv je pracovníky krajského úřadu vypracováno odborné posouzení pro účely zprostředkování pěstounské péče (i adopce).

Na základě tohoto posouzení je krajským úřadem vydáno ROZHODNUTÍ o zařazení/ nezařazení do evidence osob vhodných stát se pěstouny (osvojiteli).

Ještě před vydání rozhodnutí je krajský úřad povinen Vás seznámit se všemi podklady (zprávami, hodnoceními apod.), na základě kterých rozhodl o Vašem zařazení/ nezařazení do evidence. Pokud je rozhodnutí negativní je možné se odvolat k Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, které rozhodnutí krajského úřadu přezkoumá.

Krajský úřad s Vámi počítá jako s pěstouny (osvojiteli) od té doby, kdy rozhodnutí o Vašem zařazení do evidence nabyde právní moci. Vzhledem k tomu, že zprostředkování náhradní rodinné péče je především služba dítěti, krajský úřad se snaží ve spolupráci s ostatními krajskými úřady a organizacemi působícími v oblasti NRP najít co nejrychleji vhodnou náhradní rodinu pro dítě.

Proto nelze s určitostí říci, jak dlouho budete čekat na „své“ dítě. Záleží to na mnoha faktorech, jako jsou Vaše představy o dítěti, Vaše tolerance ke zdravotním, psychologickým projevům dětí, Vaše možnosti, schopnosti, atd. Pokud by se Vám čekání zdálo příliš dlouhé, kontaktujte pracovníky krajského úřadu, popř. městského úřadu/magistrátu, kteří Vám rádi zodpoví Vaše dotazy.

 

KROK 7 - Vedení v evidenci osob vhodných stát se náhradními rodiči.