English

Předškolní klub Amálka

Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního Programu na podporu integrace romské menšiny v roce 2016.

Doba realizace: 01. 01. 2016 - 31. 12. 2016

Popis projektu:

Projekt Předškolní klub Amálka se zaměřuje na podporu rovných příležitostí ve vzdělávání předškolních dětí, které jsou ohroženy školním neúspěchem s cílem vyrovnat jejich handicapy před nástupem do běžných škol.

Aktivity jsou zaměřené nejen na děti, ale i na jejich rodiče tak, aby po skončení projektu byli sami schopni pokračovat v podpoře svých dětí. Na projektu spolupracujeme i s místními mateřskými školami a dalšími organizacemi, které působí v oblasti předškolního vzdělávání ve městě Chrudim.

Dílčí cíle projektu jsou:

- všestranný rozvoj a příprava dětí na školní docházku
- zvýšení rodičovských kompetencí s důrazem na rozvoj dítěte a jeho vzdělání
- spolupráce s MŠ a dalšími aktéry, kteří působí v předškolním vzdělávání v Chrudimi
- podpora pedagogů MŠ při jejich práci se sociálně znevýhodněnými romskými dětmi

Výstupy projektu:

Za dobu trvání projektu jsme spolupracovali s 18 rodinami s předškolními romskými dětmi žijícími v Chrudimi. V předškolním klubu Amálka bylo podpořeno celkem 21 dětí předškolního věku a byla navázána úzká spolupráce s celkem 21 rodiči.

Další cílovou skupinou projektu byli pedagogové mateřských škol
v Chrudimi. Blíže jsme komunikovali s 12 pedagogy a uskutečnili jsme celkem 15 adaptačních návštěv v mateřských školách. Pedagogové se také pravidelně účastnili námi pořádaných setkání aktérů.

Byla realizována 3 setkání aktérů na poli předškolního vzdělávání v Chrudimi, jichž se účastnilo celkem 16 pracovníků v oblasti předškolního vzdělávání a práce se sociálně znevýhodněnými rodinami (zástupci mateřských škol, zástupci sociálního a školského odboru MěÚ Chrudim, zástupci Pedagogicko-psychologické poradny a zástupci neziskových organizací pracujících s ohroženými dětmi).

Díky projektu jsme vydali publikaci Příručka dobré praxe, vytvořenou pracovníky předškolního klubu Amálka - bude pomáhat pedagogickým pracovníkům MŠ při práci s rodiči.

TISKOVÁ ZPRÁVA K UKONČENÍ PROJEKTU ke stažení zde

 

     

Za dobu trvání projektu jsme spolupracovali s 18 rodinami s předškolními romskými dětmi žijícími v Chrudimi. V předškolním klubu Amálka bylo podpořeno celkem 21 dětí předškolního věku a byla navázána úzká spolupráce s celkem 21 rodiči.

Další cílovou skupinou projektu byli pedagogové mateřských škol v Chrudimi. Blíže jsme komunikovali s 12 pedagogy a uskutečnili jsme celkem 15 adaptačních návštěv v mateřských školách. Pedagogové se také pravidelně účastnili námi pořádaných setkání aktérů.

V rámci projektu byla realizována 3 setkání aktérů na poli předškolního vzdělávání v Chrudimi, jichž se účastnilo celkem 16 pracovníků v oblasti předškolního vzdělávání a práce se sociálně znevýhodněnými rodinami (zástupci mateřských škol, zástupci sociálního a školského odboru MěÚ Chrudim, zástupci Pedagogicko-psychologické poradny a zástupci neziskových organizací pracujících s ohroženými dětmi).