English

Kontakt dětí v NRP s biologickou rodinou

V rámci projektu Bezpečný kontakt dítěte v NRP s biologickou rodinou, financovaným Nadací Sirius, jsme pro Vás připravili bezplatný on-line seminář „Kontakt dětí v NRP s biologickou rodinou“, který je určen zejména pracovníkům OSPOD, doprovázejících organizací, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, soudcům a dalším odborníkům, kteří se při své práci zabývají problematikou kontaktu dětí vyrůstajících v náhradní rodinné péči s jejich biologickými rodiči. Seminář vás provede základními východisky, které je třeba mít na mysli - z oblasti psychologie, sociální práce i práv jednotlivých účastníků. Nabídneme vám také konkrétní nástroj, který vám pomůže vyhodnotit možná rizika kontaktu a naplánovat si kroky, jak tato rizika odstraníte nebo minimalizujete. Prostřednictvím konkrétních příkladů z praxe získáte inspiraci, jak řešit náročné situace, které kontakt někdy přináší. 

Seminář je koncipován jako soubor videí - jednotlivé kapitoly najdete níže v menu "Osnova kurzu". Časová dotace je ve výši 2 hodin. V případě, že potřebujete potvrzení o absolvování semináře, vyplňte kontaktní formulář níže a do zprávy uveďte "Žádám o vystavení potvrzení".

Obsah jednotlivých částí:

  • V úvodním videu se dozvíte, z čeho seminář vychází a kde získáte další informace. Zjistíte také, jak s videi dále pracovat a k čemu je můžete využít.
  • Ve druhém videu podrobně probereme základní východiska a principy, na kterých by měl být správně nastavený kontakt postaven.
  • Třetí video shrnuje základní legislativní rámec pro nastavení kontaktu a ujasňuje role jednotlivých účastníků (pěstouni, OSPOD, doprovázející organizace a další subjekty).
  • Ve čtvrtém videu vám představíme Formulář pro vyhodnocování rizik kontaktu. Dozvíte se, jak s ním pracovat a co vám jeho použití přinese.

Osnova kurzu:

  1. Úvod
  2. Základní východiska
  3. Legislativní rámec
  4. Formulář pro vyhodnocování rizik kontaktu

Kontaktní formulář

  • Účastník odesláním formuláře dává souhlas s použitím svých osobních údajů, uvedených ve formuláři, ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a Nařízení EU 2016/679 General Data Protection Regulation ze dne 27. dubna 2016., pouze pro potřeby evidence účastníků, vystavení a uchování osvědčení o semináři a pro marketingové účely. Tyto údaje nebudou poskytovány třetím osobám ani užívány k jiným účelům.