English

4. lekce: Formulář pro vyhodnocování rizik kontaktu

Vítejte u posledního videa ze čtyřdílného online semináře Kontakt dětí v NRP s biologickou rodinou

Dozvíte se:

  • proč je důležité vyhodnocovat rizika kontaktu
  • jak pracovat s Formulářem pro vyhodnocení rizik kontaktu
  • v jakých situacích formulář využít, jak pracovat s podklady, které z formuláře získáte
  • co můžete udělat pro minimalizaci rizik kontaktu a jak postupovat v konkrétních případech

Formulář pro vyhodnocení rizik kontaktu je zdarma ke stažení na: www.kontaktdetivnrp.cz

Na stejné adrese také najdete další informace týkající se projektu, v rámci kterého byl tento kurz připraven a také pozvánku na plánovanou bezplatnou konferenci na téma Kontakt a identita dítěte v náhradní rodinné péči.

Další možnosti vzdělávání v tématu kontaktu dětí v NRP s biologickou rodinou najdete na: www.amalthea.cz/kurzy

V případě, že potřebujete potvrzení o absolvování semináře, vyplňte prosím dotazník níže a do zprávy uveďte "Žádám o vystavení potvrzení".

 

DĚKUJEME ZA CELÝ TÝM AMALTHEA!!!

 

bezplatnou

Osnova kurzu:

  1. Úvod
  2. Základní východiska
  3. Legislativní rámec
  4. Formulář pro vyhodnocování rizik kontaktu

Kontaktní formulář

  • Účastník odesláním formuláře dává souhlas s použitím svých osobních údajů, uvedených ve formuláři, ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a Nařízení EU 2016/679 General Data Protection Regulation ze dne 27. dubna 2016., pouze pro potřeby evidence účastníků, vystavení a uchování osvědčení o semináři a pro marketingové účely. Tyto údaje nebudou poskytovány třetím osobám ani užívány k jiným účelům.