English

3. lekce: Legislativní rámec

Vítejte u třetího videa ze čtyřdílného online semináře Kontakt dětí v NRP s biologickou rodinou

Dozvíte se:

  • jak je kontakt dítěte s rodinou vymezen v legislativě
  • jaké jsou role jednotlivých osob a subjektů při nastavování kontaktu - pěstoun, OSPOD, doprovázející organizace, psycholog, škola

Pod následujícími odkazy pak najdete volně přístupné legislativní podklady:

Osnova kurzu:

  1. Úvod
  2. Základní východiska
  3. Legislativní rámec
  4. Formulář pro vyhodnocování rizik kontaktu

Kontaktní formulář

  • Účastník odesláním formuláře dává souhlas s použitím svých osobních údajů, uvedených ve formuláři, ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a Nařízení EU 2016/679 General Data Protection Regulation ze dne 27. dubna 2016., pouze pro potřeby evidence účastníků, vystavení a uchování osvědčení o semináři a pro marketingové účely. Tyto údaje nebudou poskytovány třetím osobám ani užívány k jiným účelům.