English

1. lekce: Úvod

Vítejte u úvodního videa ze čtyřdílného online semináře Kontakt dětí v NRP s biologickou rodinou

Dozvíte se:

  • z jakých zdrojů a zkušeností vycházíme
  • jak se seminářem pracovat a jak můžete získané informace využít v praxi

Osnova kurzu:

  1. Úvod
  2. Základní východiska
  3. Legislativní rámec
  4. Formulář pro vyhodnocování rizik kontaktu

Kontaktní formulář

  • Účastník odesláním formuláře dává souhlas s použitím svých osobních údajů, uvedených ve formuláři, ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a Nařízení EU 2016/679 General Data Protection Regulation ze dne 27. dubna 2016., pouze pro potřeby evidence účastníků, vystavení a uchování osvědčení o semináři a pro marketingové účely. Tyto údaje nebudou poskytovány třetím osobám ani užívány k jiným účelům.