English

2. lekce: Základní východiska

Vítejte u druhého videa ze čtyřdílného online semináře Kontakt dětí v NRP s biologickou rodinou

Dozvíte se:

  • co je třeba mít na mysli, když chcete nastavit kontakt dítěte s jeho příbuznými tak, aby byl pro dítě přínosný, smysluplný a bezpečný
  • jak může nevhodně nastavený kontakt dítěte s rodinou ovlivnit jeho další vývoj
  • co může v souvislosti s kontaktem prožívat dítě, rodič, pěstoun a jak tyto situace ošetřit

Osnova kurzu:

  1. Úvod
  2. Základní východiska
  3. Legislativní rámec
  4. Formulář pro vyhodnocování rizik kontaktu

Kontaktní formulář

  • Účastník odesláním formuláře dává souhlas s použitím svých osobních údajů, uvedených ve formuláři, ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a Nařízení EU 2016/679 General Data Protection Regulation ze dne 27. dubna 2016., pouze pro potřeby evidence účastníků, vystavení a uchování osvědčení o semináři a pro marketingové účely. Tyto údaje nebudou poskytovány třetím osobám ani užívány k jiným účelům.