English

Výroční zpráva 2019

Datum: 02. 7. 2020
Kategorie: Amalthea

Přečtěte si o nás více...

Děkujeme všem příznivcům a podporovatelům Amalthey za celoroční podporu, bez které si naši činnost nedovedeme představit. O tom, co děláme se můžete dočíst v čerstvě vydané výroční zprávě 2019

Rozhodli jsme se být ohleduplní k přírodě a vydávat výroční zprávu pouze elektronicky. Přesto je v některých případec třeba si dokument vytisknout. Proto jsme vzhledem k výše uvedeným důvodům rozsah naší "výročky" zúžili a zaměřujeme se v ní na to nejpodstatnější - informace o službách, které poskytujeme, informace o našem hospodaření a počtu podpořených klientů a v neposlední řadě na představení našich podporovatelů a spolupracujících organizací. 

V následujících řádcích si můžete přečíst pár novinek, které se do VZ nevešly, ale stojí za připomenutí. O novinkách v organizaci pravidelně informujeme na našem webu a FB stránkách.

Co přinesl rok 2019 aneb co se do výroční zprávy nevešlo...

Novela zákona č. 359

Kromě každodenní práce s klienty se jako aktivní člen Asociace Dítě a Rodina snažíme o transformaci systému péče o ohrožené děti. Aktivně jsme se podíleli na připomínkování novely zákona č. 359 o sociálně-právní ochraně dětí.

Nově zapojujeme do mediačních setkání i děti

Do rodinné mediace jsme v rámci projektu „Rodiče, já k tomu mám také co říct!“ Začali nově zapojovat i dítě.  Zapojení dětí do mediace je cesta, jak jim pomoci lépe zvládnout rozchod rodičů a zmírnit negativní dopady obtížného období. Děti zažívající rodičovský konflikt zůstávají často se svým trápením, bezmocí a pocity viny samy. Umožníme dětem vyjádřit se k tomu co prožívají, co potřebují a jak situaci v rodině rozumějí. To přispěje k udržení nebo obnovení dobrých vztahů dítěte s oběma rodiči. Rodičům mediace pomůže zaměřit se na potřeby dítěte, usnadní nápravu vztahů mezi rodiči a uzavření dohody.

Kontakt dětí v NRP

Nastavení kontaktu dětí v NRP s jejich příbuznými je jedno z klíčových témat náhradní rodinné péče. Aby se dítě vyvíjelo ve zdravou osobnost, potřebuje mít nablízku dospělou osobu a zažívat s ní dlouhodobě stabilní a bezpečný vztah. Zároveň by mělo vědět, kým je, a být seznámeno se svou historií. To je třeba respektovat a právě proto je nutné věnovat velkou pozornost tomu, jak odborníci nastavují pro dítě kontakty s jeho vlastní rodinou a jak náhradní rodiče v tomto dítě podporují. V roce 2019 ve spolupráci s nadací Sirius vznikla odborná publikace obsahující formulář pro vyhodnocení rizik, které mohou při kontaktu nastat. Měla sloužit pracovníkům OSPOD i NNO jako metodická podpora. Formulář pomůže sociálním pracovníkům identifikovat rizika kontaktu dětí, které vyrůstají v náhradní rodině, s jejich biologickými rodiči. Více na  http://www.kontaktdetivnrp.cz/

Vydali jsme publikaci Budu máma...

Někdy žena otěhotní do nepříznivých podmínek a neumí si se situací sama poradit. Díky včasné pomoci a podpoře se však bez ohledu na minulost může stát milující a pečlivou maminkou Ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem se nám podařilo vydat rozsáhlou publikaci pro těhotné ženy s názvem Budu máma…, která je volně ke stažení na našich webových stránkách. 

Vzniklo Centrum pro předškoláky Amálka 

V prosinci 2019 jsme úspěšně zakončili tříletý projekt Společně do školky! zaměřený na podporu rovných příležitostí ve vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním. Předškolní klub Amálka v průběhu roku navštěvovalo celkem 26 dětí z 22 sociálně znevýhodněných rodin. V rámci této služby jsme pracovali nejen s dětmi, ale i jejich rodiči, kteří si zlepšovali své rodičovské kompetence. V roce 2020 vzniklo Centrum pro předškoláky Amálka, které pokračuje ve šlépějích předškolního klubu a navíc svou činnost rozšířilo o nové aktivity.

RK centrum rozšířilo své řady

RK centrum, společný projekt Amalthey a společnosti energeia, v lednu 2019 rozšířilo svůj tým o 5 nových kolegů – nezávislých koordinátorů rodinných konferencí. RK centrum v roce 2019 přijalo celkem 34 žádostí o rodinnou konferenci a zrealizovalo jich 19. Rodinné konference se týkaly 34 dětí, celkem se jich účastnilo 131 rodinných příslušníků a 60 odborníků.

Počítejme společně - projekt finanční gramotnosti

Díky finanční podpoře ČSOB Nadačního programu vzdělání jsme v roce 2019 úspěšně zrealizovali projekt zaměřený na finanční gramotnost rodin z programu Podpora pro rodinu a dítě. Projekt s názvem Počítejme společně cílil na konkrétní rodiny, jimž pomohl zlepšit zvládání jejich obtížné finanční situace a v neposlední řadě působil preventivně proti dalšímu zhoršení situace.

Kampaň Staň se pěstounem! pokračuje

Protože věříme, že každé dítě si zaslouží žít v rodině, ať vlastní či náhradní, pokračovali jsme i v roce 2019 v celokrajské osvětově-náborové kampani Staň se pěstounem! Kampaň má za cíl motivovat potenciální zájemce k tomu, aby se stali pěstouny. Věříme, že každé dítě si zaslouží žít v rodině. V rámci kampaně jsme uspořádali 4 besedy, 8 infostánků a podíleli jsme se na pořádání již 3. ročníku Dne (pro) pěstounství. www.stansepestounem.cz

Vydali jsme kalendář pěstounství

Amalthea ve spolupráci s pěstounskými rodinami a fotografem Petrem Wagenknechtem vydala ojedinělý kalendář. Nástěnný kalendář pro rok 2020 s příznačným názvem MÍT RODINU... je inspirován příběhy pěstounských rodin. Najdete v něm fotografie a skutečné příběhy rodičů – pěstounů i dětí, které vyrůstaly v pěstounské rodině. 

Výroční zpráva ke stažení ZDE